Stiprūs žodžiai

Žodžiai, tiesa, ne mano. Per maža aš tokiems dideliems pasisakymams. Bet noriu užaugti, užaugti, įkvėpta Jų.


"Juk savaime nėra nei gerų, nei blogų dalykų, - tik mūsų galvojimas paverčia juos tokiais." - Viljamas Šekspyras, HAMLETAS 
 "Mažas kareivis ir geras balsas, ir jeigu kas nors jį paglostytų, galbūt jis nebegalėtų to suprasti; šis kareivis su dideliais batais ir žemėmis apiberta širdimi, kuris žingsniuoja todėl, kad avi didelius batus ir yra užmiršęs viską, išskyrus tai, kad jam reikia žingsniuoti. Kas ten matyti horizonte? Ar gėles ir kažkoks peizažas, toks ramus, jog kareiviui širdis sugrunda? Gal ten vaizdai, kurių jis neužmiršo, nes niekad jų ir nežinojo ir vis dėlto jam amžinai dingę? O gal ten jo 20 metų?" - Erikas Marija Remarkas, VAKARŲ FRONTE NIEKO NAUJO
       
Gi de Mopasanas, novelė DU DRAUGAI
"Mes juokaujame ne dėl to, kad turime humoro, bet esame priversti turėti humoro, nes kitaip pražūtume." - Erikas Marija Remarkas, VAKARŲ FRONTE NIEKO NAUJO 
"Kam nesiseka, tas ir krapštydamas nosį pirštą nusilaužia." - Erikas Marija Remarkas, KELIAS ATGAL
"Kalbomis pasaulio juk nepakeisi." -  Erikas Marija Remarkas, KELIAS ATGAL
"Valdžia, galvoju aš, valdžia buvo ir bus valdžia, duok jos žmogui kad ir kelis centimetrus, ir jis jau pasidaro beširdis." - Erikas Marija Remarkas, KELIAS ATGAL
"Dauguma žmonių žmogžudžiai - jie žudo žmogų savyje" - S. J. Lecas
- Kas yra "prijaukinti"? -paklausė Mažasis Princas. 
- Tai jau seniai užmiršta sąvoka,- tarė lapė. 
- Tai reiškia "užmegzti ryšius..." 
- Užmegzti ryšius? 
- Žinoma,- tarė lapė. - Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje.Žmonės pamiršo šią tiesą, bet Tu jos neturi pamiršti: pasidarai amžinai atsakingas už tą, kurį prisijaukini. " - A. de Sent Egziuperi, MAŽASIS PRINCASKomentarai