Pranešimai

Rodomi įrašai nuo Rugpjūčio, 2014

jau merkiasi apsisvajoję akys

Broliukas krykštavo, lakstydamas po namus. Aš snūduriavau apimta nuotaikos 'viskas atsibodo, negaliu jau', klausydama mieliausiojo balso, sklindančio iš telefono. Deivis uždegė šviesą, atlėkė ir sako:  - Turiu tau kai ką pasakyti. - Na ? - Aš tave my-liu! - sušuko jis ir nusišypsojo. - Ir aš paimsiu tavo kokį naują drabužį, nes man reikia nuvalyti traktorių,- vėl šyptelėjo velniuko šypsena.

Atsidusau. Buvau pernelyg pavargusi ginčytis su juo, tad pasiūliau jam nueiti išsivalyti dantis. Tai padaręs jis vėl grįžo, tada teko priimti jį į lovą šalia savęs ir drauge pro langą stebėjome žvaigždes, kurių šiąnakt tikrai daug. Prasitariau jam, kad jos klauso jo norų. Jau maniau, kad jis sakys, jog nori telefono ar dar ko, tačiau jam to nereikėjo. Jis panoro, kad mudviejų brolis būtų geras bei mylėtų sesę (mane), o aš mylėčiau jį, nes mes visai nesutariam. Kad mama dirbtų tik 100 minučių, per jas neužsimanytų į tualetą, būtų gera ir visada laiku grįžtų namo. Kad jo mėgstamus filmukus r…

Kažkada, šiandien, kada nors

Man rodos, kad išsiaiškinau, kuo buvau aname gyvenime. Šiandien bandžiau atkartoti vištos kudakavimą ir man, pripažinsiu, sekėsi gan neblogai. Dirbti reikia, tačiau kaip naujokė šitame reikale pasirodžiau pakankamai gerai, tad galiu teigti, jog kažkada buvau raiba višta, kuri dėjo dvitrynius kiaušinius. Dėl to mano vardas buvo paminėtas vištų metraščiuose, kuriuos pagrobė paršiukas, apie kurį vorė Šarlotė rašė gražiausius žodžius savo tinkuose, nes jis per mane – geidžiamiausią to meto vištą tarp visų raibųjų – beveik negavo dėmesio. Todėl niekas dabar ir nebekalba apie mane vištos kūne, kuriame buvau aname gyvenime. Kažkada. Na, o šiame gyvenime, taip pat kažkada, aš buvau putliąja mergaite su ilga kasa ir pačiu rimčiausiu požiūriu į gyvenimą, savo ateitį. Buvau ta mergaite, kurios gyvenime buvo daugiau tamsiai juodo nei kiek šviesesnio, kuri žinojo, ką reiškia neturėti to, ką turi kiti. Pradedant kompiuteriu, baigiant draugais. Tačiau žinot, aš šiandien nedrįsčiau skųstis tomis juod…